ISO/IEC 20000 ITSM - BTHYS

Information Technology Service Management Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi

ISO 20000, BT kuruluşlarının, ister kurum içi, ister dış kaynaklı veya harici BTHYS süreçlerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde olmasını sağlayan uluslararası BT hizmet yönetimi (BTHYS) standardıdır. Uluslararası en güvenilir uygulama ile. ISO 20000, kuruluşların yönetilen hizmetleri nasıl sunduklarını, hizmet seviyelerini nasıl ölçtüklerini ve performanslarını nasıl değerlendirdiklerini kıyaslamalarına yardımcı olur. ITIL® ile geniş şekilde hizalanmış ve güçlü bir şekilde çizilmiştir.

ISO 20000, kuruluşunuzun BTHYS’sini kıyaslamasına, hizmetlerini geliştirmesine, müşteri gereksinimlerini karşılama ve bağımsız değerlendirme için bir çerçeve oluşturma becerisini göstermesine yardımcı olacaktır.

ISO/IEC 20000'in Faydaları

  • Güvenilirliği ve yüksek hizmet kalitesini göstererek rekabet farklılığı sunar;
  • Kamu sektöründeki birçok kuruluş, BT hizmet sağlayıcılarının ISO 20000 ile uyumluluk gösterdiklerini belirttiği için önemli pazarlara erişim sağlar;
  • Müşterilerine, hizmet gereksinimlerinin karşılanacağına dair güvence sağlar;
  • Hizmet sağlayıcıların hizmet yönetim süreçlerini ve hizmetlerini izlemelerini, ölçmelerini ve gözden geçirmelerini sağlayarak ölçülebilir bir etkinlik düzeyi ve sürekli iyileştirme kültürünü zorunlu kılar;
  • PCI DSS ve Sarbanes-Oxley dahil olmak üzere çok sayıda düzenlemeye uygunluk maliyetlerini düşürür;
  • Kaynakları ve süreçleri optimize etmek için ITIL uygulamalarından yararlanmaya yardımcı olur.

ISO / IEC 20000'in Bölümleri

ISO 20000 sürekli iyileştirme için süreç bazlı bir yaklaşım kullanır ve beş bölüme ayrılır. 1. ve 2. bölümler, BT servis sağlayıcılarının iç ve dış müşterilere sundukları hizmet kalitesini artırmalarını sağlayan bir servis yönetim sisteminin (SYS) uygulanmasına yönelik gereklilikleri özetlemektedir.

Bölüm 1: Hizmet Yönetim Sistemi Gereksinimleri

BTHYS için gereksinimler sağlar ve kuruluşlarında BTHYS’nin başlatılması, uygulanması veya sürdürülmesinden sorumlu olanlarla ilgilidir. Servis yönetim sistemi için bir şartname sağlar. Kuruluşlar, SYS’lerini ISO 20000 koşullarına uygun olarak bağımsız olarak onaylayabilirler.

Bölüm 2: Hizmet Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasına dair Rehberlik,

Bölüm 1 kapsamında hizmet yönetimi süreçleri için en iyi uygulamaları açıklar.

Bölüm 3: ISO 20000 – 3 kapsam Tanımı ve Uygulanabilirliği ile ilgili Rehberlik

ISO 20000-1, SYS’nin uygulanması hakkında bilgi sağlamak adına önemli bilgiler sağlar.

Bölüm 4: Süreç Referans Modeli (ISO 20000-4),

Süreç değerlendirme ilkelerine göre bir süreç değerlendirme modeli geliştirmenize yardımcı olur.

Bölüm 5: (ISO 20000-5) için Örnek Uygulama planı,

ISO 20000-1 gereksinimlerini karşılayan bir SYS için bir uygulama planı sağlar.

Neden Bizimle Çalışmalısınız

15'den fazla sektörde 10 yıldan fazla deneyimli danışman, denetçi ve teknik kadrosuyla Sibertime standartlaşmış hizmetlerine aksine müşterilerine özel projeler oluşturarak yönetilebilir ve katma değerli hizmetler sunar.

Siz Özel Projeler

Kurumunuza özel olarak hazırlanmış proje planları

Proje Öncesi Detaylı Boşluk Analizi

Uyum çalışmalarında öncesinde detaylı boşluk analizi çalışmaları

Proje Sonrası Destek

Proje bitiminde uzaktan sürekli destek hizmetleri

Hazır Doküman Setleri

Tüm yönetim sistemleri için hazırlanmış detaylı dokümantasyon setleri

Uzman Ekipler

10 yıldan fazla deneyim ile konusunda uzman profesyonel danışman kadro

Hızlı Destek

Proje sırasında ve sonrasında taleplerinize hızlı dönüş