COBIT 5

Control Objective For Information and Related Technologies

COBIT, kuruluşların BT’yi verimli bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak için ISACA® tarafından geliştirilmiş, küresel olarak tanınan bir çerçevedir.

Kuruluşların düzenleyici uyum, risk yönetimi ve BT stratejisini kurumsal hedeflerle uyumlu hale getirme alanlarında iş zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı olur. Çerçevenin sondan ikincisi olan COBIT 5, 2012 yılında piyasaya sürüldü.

COBIT 5, kurumsal BT’nin etkili yönetimi ve yönetilmesi için gerekli olan beş ilkeye dayanmaktadır:

İlke 1: Paydaş ihtiyaçlarını karşılama

İlke 2: İşletmeyi A’dan Z’ye kapsama

İlke 3: Tek bir entegre çerçevenin uygulanması

İlke 4: Bütüncül bir yaklaşımın sağlanması

İlke 5: Yönetişimin yönetimden ayrılması

Bu beş ilke,

Kişiler, politikalar ve çerçeveler

Süreçler

Organizasyon yapıları

Kültür, etik ve davranış

Bilgi

Hizmetler, altyapı ve uygulamalar

Kişiler, yetenekler ve yetkinlikler kapsamında kurumların BT yönetimi için bütünsel bir çerçeve oluşturmasını sağlar ve BT yatırımlarını, bu yatırımların değerini ortaya çıkarmak adına koyulan hedeflerle uyumlu hale getirmesine izin verir.

COBIT'in Faydaları

COBIT 5 çerçevesi her boyuttaki kuruluşa aşağıdaki konularda yardımcı olabilir:

  • İş kararlarını desteklemek için yüksek kaliteli bilgileri geliştirme ve sürdürme;
  • İş hedeflerine ulaşmak için BT’yi etkin bir şekilde kullanma;
  • Operasyonel mükemmelliğe teşvik etmek için teknolojiden faydalanma;
  • BT riskinin etkili bir şekilde yönetildiğinden emin olma;
  • Kuruluşların BT’deki yatırımlarının değerini anlamalarını sağlama; ve
  • Yasalara, düzenlemelere ve sözleşme anlaşmalarına uyum sağlama.

COBIT vs Diğer Çerçeveler

COBIT 5, özünde entegrasyon ile tasarlanmıştır. ITIL®, ISO 20000 ve ISO 27001 gibi çok sayıda güvenilir uygulama çerçeveleri ve standartları ile uyumludur.

Bir BT yönetişim çerçevesini uygularken, ihtiyaç duyduğunuz sonuçları varmak için birkaç farklı çerçevenin ve standardın parçalarını kullanarak entegre bir yaklaşım benimsemek kurumunuz için daha uygun ve faydalı olabilir.

Neden Bizimle Çalışmalısınız

15'den fazla sektörde 10 yıldan fazla deneyimli danışman, denetçi ve teknik kadrosuyla Sibertime standartlaşmış hizmetlerine aksine müşterilerine özel projeler oluşturarak yönetilebilir ve katma değerli hizmetler sunar.

Siz Özel Projeler

Kurumunuza özel olarak hazırlanmış proje planları

Proje Öncesi Detaylı Boşluk Analizi

Uyum çalışmalarında öncesinde detaylı boşluk analizi çalışmaları

Proje Sonrası Destek

Proje bitiminde uzaktan sürekli destek hizmetleri

Hazır Doküman Setleri

Tüm yönetim sistemleri için hazırlanmış detaylı dokümantasyon setleri

Uzman Ekipler

10 yıldan fazla deneyim ile konusunda uzman profesyonel danışman kadro

Hızlı Destek

Proje sırasında ve sonrasında taleplerinize hızlı dönüş